p1 p2 p4 p5 p6

Јавне набавке

Наставничко веће

СПИСАК ЧЛАНОВА  НАСТАВНИЧКОГ ВЕЋА 

 

1. Бућинац Вера  - педагог 

2. Оморан Оана – психолог

3. Стан Доринел – библиотекар

4. Мазманидис  Весна    -  наставник разредне наставе 

5. Киш Зоран –     наставник разредне наставе 

6. Тодор Анишоара  - наставник разредне наставе  

7. Томић Зорица  -    наставник разредне наставе  

8. Миок Меланија  - наставник разредне наставе  

9. Киш Даница  -  наставник разредне наставе  

10. Писарић Мила  -  наставник разредне наставе  

11. Крајете Аурелија  - наставник разредне наставе  

12. Чортан Себастијан -  наставник разредне наставе  

13. Селеши Марија  - наставник разредне наставе  

14. Тодоровић Мирјана  - наставник разредне наставе  

15. Радуц Сперанца  - наставник разредне наставе  

16. Гојка Мариора  - наставник разредне наставе  

17. Живковић Отилија  - наставник разредне наставе  

18. Врцељ Жукевић Катарина  - наставник разредне наставе  

19. Вучковић Ружица  -  наставник разредне наставе  

20. Урошевић Радован  - вероучитељ 

21. Букован Моника  - вероучитељ

22. Жујка Корнел  - вероучитељ

23. Сорин Јанеш -  вероучитељ

24. Јанеш Флоренциу  - вероучитељ

25. Буга Симона  - наставник енглеског језика 

26. Ранисављев Милена  – наставник енглеског језика

27. Илкић Валеријана  - наставник енглеског језика

28. Лончар Снежана – наставник енглеског језика

29. Стојановић Адриана  - наставник енглеског језика 

30. Степанов Љиљана  - наставник српског језика

31. Марјанов Весна  - наставник српског језика 

32. Мијалковић Александра  - наставник српског језика као нематерњег 

33. Гиубалца Корина  - наставник српског језика као нематерњег

34. Мозор Маринике  - наставник румунског језика

35. Урзеску Ленуца -  наставник румунског и француског језика

36. Сфера Анета   - наставник француског језика

37. Жалба Агдишан Дијана    - наставник француског језика

38. Богданов Ерика  - наставник немачког језика 

39. Петровић Биљана  - наставник музичке културе

40. Марковић Горан -  наставник музичке културе 

41. Ивашку Ђорђе – наставник историје

42. Тодоровић Живков Тијана  -  наставник историје 

43. Жебељан Петар – наставник грађанског васпитања 

44. Милованов Светлана – наставник географије 

45. Панчован Илуца  -  наставник географије 

46. Керкез Виолета – наставник  хемије 

47. Басараба  Перин Анишоара – наставник хемије 

48. Мунћан Данијел -  наставник биологије 

49. Милетић Татјана  -  наставник биологије 

50. Леттерс  Тамара  - наставник биологије 

51. Жужа Жељко  - наставник физике 

52. Миладиновић Жељко  - наставник математике

53. Миладиновић Маја  -  наставник математике 

54. Стојковић Мира  -  наставник математике 

55. Миок Марјан  -  наставник информатике 

56. Цинцар Кристијан  - наставник информатике 

57. Тодор Петру  - наставник техничког  образовања 

58. Николић Горан  -  наставник техничког образовања 

59. Маринковић Ненад  - наставник физичког васпитања 

60. Кемпјан Маризел  -  наставник физичког васпитања 

61. Берлован Лућијан   - наставник физичког васпитања 

62. Трајковић Слободан  - наставник ликовне културе 

63. Владислав Драган  - наставник техничког образовања 

64. Вулетић Наталија – наставник биологије 

65. Барбу Данијела – наставник историје