p1 p2 p4 p5 p6

Јавне набавке

Одељенске старешине

ОДЕЉЕНСКЕ  СТАРЕШИНЕ 

ШКОЛСКА 2015- 2016. ГОДИНА

1.   I – 1      Селеши  Марија

2.   I – 2      Вучковић Ружица

3.     II – 1       Мазманидис Весна 

4.     II – 2       Киш Зоран

5.     I -  III р      Тодор Анишоара    

6.     III – 1      Томић Зорица 

7.     III – 2      Миок Меланија 

8.     IV- 1      Киш Даница

9.     IV- 2      Писарић Мила

10.     II- IV р    Крајете Аурелија 

11.   I,II,III, IV р  Сочица   Радуц Сперанца

12.   I- III  р  Стража   Гојка Мариора

13.   II-IVр Стража    Чортан  Себастијан

14.   IV с  Јабланка   Врцељ Жукевић Катарина      

15.   III- IV р  Јабланка  Живковић Отилија

16.  V- 1        Маринковић Ненад

17.  V- 2        Марјанов Весна 

18.   V- 3        Кемпјан Маризел 

19.   VI- 1        Степанов Љиљана

20.   VI- 2        Богданов Ерика 

21.   VI- 3        Миладиновић Маја   

22.   VI- 4         Панчован Илуца

23.   VII- 1       Милетић Татјана    

24.   VII- 2       Лончар Снежана

25.   VII- 3       Тодор Петру

26.   VIII-1       Ивашку Ђорђе    

27.   VIII-2       Петровић Биљана

28.   VIII-3       Трајковић Слободан

29.   VIII-4       Урзеску Ленуца