p1 p2 p4 p5 p6

Јавне набавке

Савет родитеља

ЧЛАНОВИ САВЕТА РОДИТЕЉА

ШКОЛСКА 2015- 2016. ГОДИНА

1.     I – 1        Гавриловић  Маријана  

2.     I – 2        Тури Далибор

3.     I- IIIр         Попеску Лавинел

4.     II- 1        Мишић Данка

5.     II- 2        Младеновски Драган

6.     III – 1      Преда Весна

7.     III – 2      Рајковић Јанко

8.     IV - 1      Панчевац Катарина

9.     IV - 2      Јованов Саша

10.     II- IV р     Грауре Јон

11 I,II,III, IVр  Сочица    Војин Вирџинија

12.   I- IIIр  Стража    Гојка   Петар

13.   II-IV р Стража   Гимбош  Анета

14.   IVс  Јабланка      Иванов Драгослав

15.   II-  IVр  Јабланка    Даља  Јонел

16.   V-  1        Зарић   Олга

17 .  V- 2         Николајевић Александар

18.   V- 3        Божин Јонел

19.   VI- 1        Вила Бранислав

20.   VI- 2        Спасојевић Драгана

21.   VI- 3        Совиљ Мирјана

22.   VI- 4        Божин  Сперанца Грацијела

23.   VII- 1       Николић  Татјана

24.   VII- 2       Милићев Биљана

25.   VII - 3       Деспот Дорин

26.   VIII-1       Кецојевић Биљана

27.   VIII-2       Вијатов  Душица

28 VIII -3      Зака Наталија

29.   VIII -4      Котрла Маријана

 

30.  Представник родитеља деце са посебним потребама – Дајана Живановић