p1 p2 p4 p5 p6

Јавне набавке

Директор

Име и презиме: Јонел Буга

Телефон: 013/801-245

Eлектронска пошта: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Рођен 29.02.1960. године у Стражи, општина Вршац, где је и завршио основну школу. Гимназију и педагошку академију је завршио у Вршцу а Учитељски факултет у Београду 1988. године. У школи ради од 1989. године а као директор од 2001. године. Ожењен, отац двоје деце.