p1 p2 p4 p5 p6

Јавне набавке

Ваннаставно особље

СПИСАК    ВАННАСТАВНОГ   ОСОБЉА

 

1.Буга Јонел  - директор школе

2.Бућинац Вера  - педагог

3.Оана Оморан -  психолог

4.Стан Доринел  - библиотекар 

5.Лауш Жељко    - секретар школе 

6.Томић Јована  - шеф рачуноводства 

7.Бућкош Дејана – административни радник

8.Ивановић Синиша   - домар 

9.Ристић Ана  - сервирка 

10. Ковач Катица – спремачица 

11. Буга Родика – спремачица

12. Блаж Ана  - спремачица

13. Ђорђевић Драгана  - спремачица

14. Петров Татјана  - спремачица

15. Иванов Милена  - спремачица

16. Лађа Марћела  - спремачица

17. Дуц Олгица – спремачица

18. Гачић Љиљана – спремачица