p1 p2 p4 p5 p6

Јавне набавке

Наставно особље

СПИСАК ЗАПОСЛЕНИХ -   НАСТАВНО  ОСОБЉЕ

1. Мазманидис  Весна    -  наставник разредне наставе 

2. Киш Зоран –     наставник разредне наставе 

3. Тодор Анишоара  - наставник разредне наставе  

4. Томић Зорица  -    наставник разредне наставе  

5. Миок Меланија  - наставник разредне наставе  

6. Киш Даница  -  наставник разредне наставе  

7. Писарић Мила  -  наставник разредне наставе  

8. Крајете Аурелија  - наставник разредне наставе   

9. Селеши Марија  - наставник разредне наставе  

10. Тодоровић Мирјана  - наставник разредне наставе  

11. Радуц Сперанца  - наставник разредне наставе  

12. Гојка Мариора  - наставник разредне наставе  

13. Живковић Отилија  - наставник разредне наставе  

14. Врцељ Жукевић Катарина  - наставник разредне наставе  

15. Вучковић Ружица  -  наставник разредне наставе  

16. Чортан  Себастијан  - наставник разредне наставе 

17. Урошевић Радован  - вероучитељ 

18. Букован Моника  - вероучитељ

19. Жујка Корнел  - вероучитељ

20. Сорин Јанеш -  вероучитељ

21. Јанеш Флоренциу  - вероучитељ

22. Буга Симона  – наставник енглеског језика

23. Илкић Валеријана  - наставник енглеског језика

24. Лончар Снежана – наставник енглеског језика

25. Стојановић Адриана  - наставник енглеског језика 

26. Степанов Љиљана  - наставник српског језика

27. Марјанов Весна  - наставник српског језика 

28. Мијалковић Александра  - наставник српског језика као нематерњег 

29. Гиубалца Корина  - наставник српског језика као нематерњег

30. Мозор Маринике  - наставник румунског језика

31. Урзеску Ленуца -  наставник румунског и француског језика

32. Микша Геолина  - наставник француског језика

33. Богданов Ерика  - наставник немачког језика 

34. Петровић Биљана  - наставник музичке културе

35. Марковић Горан -  наставник музичке културе 

36. Ивашку Ђорђе – наставник историје

37. Тодоровић Живков Тијана  -  наставник историје 

38. Жебељан Петар – наставник грађанског васпитања 

39. Милованов Светлана – наставник географије 

40. Панчован Илуца  -  наставник географије 

41. Керкез Виолета – наставник  хемије 

42. Басараба Анишоара – наставник хемије 

43. Мунћан Данијел -  наставник биологије 

44. Милетић Татјана  -  наставник биологије 

45. Леттерс  Тамара  - наставник биологије 

46. Жужа Жељко  - наставник физике 

47. Сфера Анета  – наставник  француског језика 

48. Миладиновић Жељко  - наставник математике

49. Миладиновић Маја  -  наставник математике 

50. Стојковић Мира  -  наставник математике 

51. Жалба Агдишан Дијана   -  наставник  француског језика 

52. Миок Марјан  -  наставник информатике 

53. Цинцар Кристијан  - наставник информатике 

54. Драгодан Марћел  -  наставник информатике 

55. Тодор Петру  - наставник техничког  образовања 

56. Николић Горан  -  наставник техничког образовања 

57. Маринковић Ненад  - наставник физичког васпитања 

58. Кемпјан Маризел  -  наставник физичког васпитања 

59. Берлован Лућијан   - наставник физичког васпитања 

60. Трајковић Слободан  - наставник ликовне културе 

61. Владислав Драган  - наставник техничког  образовања 

62.  Вулетић Наталија  - наставник  биологије

63. Ранисављев Милена – наставник енглеског језика